INTRO

 

De club is elke maandag en dinsdag actief in Leuven en heeft als stamkroeg de Lapaz in de Tiensestraat. De clubkleuren zijn wit-rood-wit, met rood als hoofdkleur. De linkerhelft van het schild van Moeder Meense toont het wapenschild van de stad Menen, de rechterhelft is ingevuld met de zirkel. De club heeft als leuze: "Vlaemsch ende vroom". Door de jaren heen is deze leuze omgevormd tot "Woa moej em ein".

Moeder Meense is een van de zes West-Vlaamse studentenclubs, onder de overkoepelende West-Vlaamse Gilde, op zijn beurt deel van het Seniorenkonvent van Leuven.

OPRICHTINGSJAAR

 

1902 door Paul Barbe

GESCHIEDENIS

 

De Menense Gilde werd in november 1902 opgericht om de studenten uit Menen en Wervik te verenigen. Opzoekingen naar aanleiding van het eeuwfeest brachten evenwel vage sporen van een vroegere Meense vereniging van hogeschoolstudenten aan het licht. Zo zou het kunnen dat de voorgeschiedenis van de club zelfs teruggaat tot 1882. Het clubjaar 1902-1903 wordt evenwel beschouwd als het officiële stichtingsjaar en Paul Barbe was de oprichter en tevens de eerste praeses.

 

De clubkleuren zijn wit-rood-wit met rood als hoofdkleur. De linkerhelft van het schild toont het wapenschild van de stad Menen terwijl de rechterhelft ingevuld wordt met de clubkleuren en de zirkel. Een merkwaardigheid is dat in 1913 de Oostendse Gilde uit de Menense Gilde ontstaan is en tot in de jaren zestig is de traditie blijven bestaan dat de praeses van de Meense ook lid was van de Oostendse en vice versa. Na de Eerste Wereldoorlog werd de benaming veranderd in Meense Club, een gevolg van de transformatie die vele clubs in die tijd ondergaan hebben. De club heeft het geluk dat de verslagboeken vanaf 1929 intact overgeleverd zijn, zij het dan wel dat sommige periodes grotendeels blank gebleven zijn. Tot op heden is het een traditie dat na elke activiteit een verslag wordt ingeschreven of ingeplakt met bijhorende illustraties of foto’s.

 

SCHILD.png

Typisch voor de Meense Club waren de stenen bierpotten met het schild van de stad Menen. Enkel commilitones genoten het voorrecht zo’n bierpot te bezitten. Heden tendage zijn het vooral de rode polo’s met de zirkel die de commilitones in het straatbeeld doen opvallen. De club kende een wisselend succes met pieken van 29 leden in 1911-1912, 33 leden in 1935-1936 en 75 leden in 1960-1961. De Meense Club was heel creatief om geld in het bakje te krijgen: als één van de eersten werd in 1936 een Bal ingericht en in 1953 een Thé-Dansant. In de jaren zestig en zeventig waren de jaarlijkse busreizen naar Scherpenheuvel of Alken en het Leuvense ommeland jaarlijkse hoogtepunten. Een absolute topper waren de zogenaamde Echo-reportages, waarbij clubleden zich uitgaven voor een cameraploeg van de BRT. Dat de zogezegde opnames veelal resulteerden in gratis eten en drinken op kosten van de in beeld gebrachte duivenmelkersvereniging of witlofboer was louter toeval. Een hedendaagse activiteit is de jaarlijkse ereledencantus: een traditie die in 1972 gestart is. Elke derde donderdag van oktober komt een bus met ereleden naar Leuven. Zo herbeleven de anciens voor één avond nog eens hun jeugd, de kersverse feuten maken kennis met komische speeches en scherpe interventies, voor sommige commilitones betekent deze cantus helaas ook hun zwanenzang en meestal is het voor de kersverse senior en zijn nieuw bestuur de eerste grote activiteit, waardoor deze cantus tot een memorabele gebeurtenis uitgroeit.

 

In de 21ste eeuw is Moeder Meense nog steeds springlevend, ook al omdat de basisfilosofie er één is van leute maken met elkaar en niet ten koste van elkaar. "Een club der gebuisden, is een gebuisde club. De hoop dat de club nog even stand zal houden is een licht understatement aangezien de commilitones steevast meerdere dagen van de week samen komen in het clubcafé de Lapaz. Dit is ook de thuisbasis van Moeder Waregemse, Moeder Hesbania en menig andere liefhebbers van het beter getapt pintje.

CLUBLIED

 

Sta op, O Meense Vlaamse zonen,
Sta op, en zingt in blijde tonen,
Den hogen roem
Der schoonste bloem
Van Vlaandrens Leieboorden,
Laat klinken uw akkoorden.

Aan u mijn hart, mijn trouwe
In blijdschap en in rouwe.
O Menen, lieflijk oord;
O puik aan leieboord.

Mjeende, Mjeende
stadje van leute en van vele plezier
kzou er min leven vo geven
en waret ni van Mjeende
Leuven zou moeten creveren
Mjeende, Mjeende
stadje van leute en van vele plezier
kzou er min leven vo geven

Ja Mjeenaars, Ja Mjeenaars
da zijn de mannen van belang (x2)
met een flik achter under kloten
en een wuf tussen under poten
Ja Mjeenaars, Ja Mjeenaars
da zijn de mannen van belang

Bouw en verbouwingswerken Moeder Meense (4x)

Zuppen, poepen, cha cha cha (3x)

Woa moej em ein?!
Woa moej em ein?!